سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد صدرزاده

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / طراح صحنه (۱) / دكور (۱) / صدابردار صحنه (۲) / ميكس  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دكور   صدابردار صحنه   ميكس  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دكور   صدابردار صحنه   ميكس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سايه خيال (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دكور   صدابردار صحنه   ميكس  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دكور   صدابردار صحنه   ميكس  
 1. صدابردار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دكور   صدابردار صحنه   ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.