سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين داوودی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۴) / دستيار فيلمبردار (۲) / دستيار نورپردازي (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۲ -  شكار روباه (۱۳۸۷)
  ۳ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۴ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دو فرشته (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غوغا (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي در دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.