سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا اصغری

 

فيلم شناسی :   حمل و نقل (۱) / چاپ (۲) / ظهور (۱) / ظهور نگاتيو (۲) / كنترل (۱) / سانسيتومتري  (۲) فيلم شناسی :   حمل و نقل   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل   سانسيتومتري  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل   سانسيتومتري  
 1. چاپ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۲ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل   سانسيتومتري  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل   سانسيتومتري  
 1. ظهور نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل   سانسيتومتري  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.