سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روح اله حسينی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / منشي صحنه (۱) / بازيگر (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  منفي هجده (۱۳۸۶)
  ۲ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   تداركات  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.