سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا عظيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / سرپرست نوازندگان (۱) / خواننده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سرپرست نوازندگان   خواننده  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ننه نقلي (۱۳۹۰)
  ۲ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۳ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۴ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرپرست نوازندگان   خواننده  
 1. سرپرست نوازندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرپرست نوازندگان   خواننده  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.