سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا دهقانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير توليد (۱) / دستيار طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۲) / دكور (۱) / جامه دار (۱) / دستيار صحنه (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سربلند (۱۳۷۳)
  ۲ -  مرضيه (۱۳۷۳)
  ۳ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۴ -  جستجوگر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بلوط (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۲ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   دكور   جامه دار   دستيار صحنه   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.