سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابراهيم سعيدی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۶) / صداگذاري و ميكس (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماندوو (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماندوو (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماندوو (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جن زيبا (۱۳۹۶)
  ۲ -  آخرين كسي كه آقاي كاف الف را ديد (۱۳۹۴)
  ۳ -  عاشق ها ايستاده مي ميرند (۱۳۹۲)
  ۴ -  بي تابي بيتا (۱۳۹۰)
  ۵ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)
  ۶ -  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صداگذاري و ميكس   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.