سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن عرفانيان

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار  (۱۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۳ -  ماديان (۱۳۶۴)
  ۴ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)
  ۵ -  كمال الملك (۱۳۶۲)
  ۶ -  دونده (۱۳۶۱)
  ۷ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)
  ۸ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)
  ۹ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۱۰ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.