سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فيروز ملك زاده

  تاريخ و محل تولد
بيست و نهم آذر ماه سال 1324
تهران
 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۱) / مدير فيلمبرداري (۶) / فيلمبردار (۲) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / اجراي موسيقي (۱) / مدير تداركات (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آلبوم (۱۳۸۳)
  ۲ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۳ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۴ -  ماديان (۱۳۶۴)
  ۵ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)
  ۶ -  دونده (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)
  ۲ -  مسافر (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. اجراي موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نور   دستيار فيلمبردار   اجراي موسيقي   مدير تداركات   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.