سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جهانگير جهانگيری

 زندگينامه  

جهانگير جهانگيري متولد 1325 بندر انزلي است. وي فعاليت هنري خود را سال 1344 به عنوان دستياري كارگردان، مدير تداركات و بازيگر آغاز كرد. او سينماي حرفه اي را سال 1356 با ساخت «سرنوشت سازان» تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۷) / دستيار كارگردان (۶) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۳) / بازيگر (۵) / تهيه كننده (۱) / دستيار مدير تهيه (۶) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۲) / مدير تداركات (۳) / تداركات (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. كارگردان  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)
  ۲ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۳ -  چشمك (۱۳۸۷)
  ۴ -  ملودي (۱۳۸۶)
  ۵ -  بي همتا (۱۳۸۰)
  ۶ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۷ -  حادثه در كندوان (۱۳۷۴)
  ۸ -  مجازات (۱۳۷۳)
  ۹ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)
  ۱۵ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۱۶ -  عصيانگران (۱۳۶۰)
  ۱۷ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۲ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۳ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۴ -  همت (۱۳۵۴)
  ۵ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۶ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كوچ (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ملودي (۱۳۸۶)
  ۲ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۳ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  همت (۱۳۵۴)
  ۲ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۳ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۴ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۵ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار مدير تهيه  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۲ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۳ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۴ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)
  ۵ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۶ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كوچ (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۲ -  رانده شده (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  علي كنكوري (۱۳۵۲)
  ۲ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۳ -  نقره داغ (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۲ -  جلاد (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.