سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز زهره وند

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / مدير تداركات (۳) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۲ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۳ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۴ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۲ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۳ -  آلما (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۲ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.