سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا قومی

 زندگينامه  

عليرضا قومي سال 1329 در كن (تهران) متولد شد. برادر وي «محمدرضا قومي» چهره پرداز و مجري جلوه هاي ويژه و «غلامرضا قومي» مجري جلوه هاي ويژه مي باشند.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سرمايه گذار (۱) / طراح چهره پردازي (۴) / چهره پرداز (۲) / مسئول جلوه هاي ويژه (۳) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دعوت به شام (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح چهره پردازي  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)
  ۳ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۴ -  دام (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. چهره پرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۲ -  ماديان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۲ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۳ -  دام (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.