سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی بداقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار صحنه و لباس (۳) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۲ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۳ -  نغمه (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۲ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.