سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز دورانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / نور (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   نور   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قيچي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   گروه فني فيلمبرداري  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۲ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۳ -  ريحانه (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.