سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد بايرامی

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۱) / هماهنگي (۱) / عكس  (۷) فيلم شناسی :   مجري طرح   هماهنگي   عكس  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   هماهنگي   عكس  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   هماهنگي   عكس  
 1. عكس  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)
  ۴ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۵ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۶ -  يك داستان واقعي (۱۳۷۴)
  ۷ -  سلام سينما (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.