سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اعلاء ميرطالبی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / گروه فيلمبرداري (۷) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۱۲) / گروه فني (۴) / امور فني  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۲ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۳ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۵ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۶ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۷ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۲ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۴ -  كما (۱۳۸۲)
  ۵ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۶ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۷ -  زخمي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۲ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۳ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۴ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۵ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۶ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۷ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۸ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۹ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۲ -  مكافات (۱۳۶۶)
  ۳ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۴ -  مجازات (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.