سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد تهرانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / عكس (۱) / تدوين (۱) / دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چك (۱۳۹۰)
  ۲ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   تدوين   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.