سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن فلاحی

  تاريخ و محل تولد
چهاردهم ارديبهشت ماه سال 1349
شيراز
 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۲) / گروه فيلمبرداري (۲) / تصويربردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   عكس  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   عكس  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مشمشه (۱۳۹۷)
  ۲ -  راه نجات (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   عكس  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چند تار مو (۱۳۸۲)
  ۲ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   عكس  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روي خط صفر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   عكس  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۲ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۳ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينك انسان (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.