سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی رجبی

 

فيلم شناسی :   گروه توليد (۱) / پشتيباني توليد (۱) / امور اداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۴) / دستيار فيلمبردار (۲) / مدير تداركات (۲) / دستيار تداركات (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)
  ۲ -  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (۱۳۹۰)
  ۳ -  شش و بش (۱۳۸۹)
  ۴ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  پله آخر (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زماني براي دوست داشتن (۱۳۸۶)
  ۲ -  ايستگاه بهشت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.