سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شاه بيگی

 

فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري (۱) / ضبط موسيقي (۵) / استوديو ضبط موسيقي (۱) / ناظر ضبط موسيقي (۱) / صدابردار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار   با تشكر از  
 1. ضبط موسيقي  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يك روز، يك زندگي، يك مرد (۱۳۸۲)
  ۲ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۳ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۴ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۵ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار   با تشكر از  
 1. استوديو ضبط موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار   با تشكر از  
 1. ناظر ضبط موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار   با تشكر از  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   ناظر ضبط موسيقي   صدابردار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رخساره (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.