سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سال افزون

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / دستيار دكور (۲) / دستيار صحنه (۳) / دستيار صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)
  ۲ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  زن دوم (۱۳۸۶)
  ۳ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آبادان (۱۳۸۱)
  ۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.