سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامران اعظمی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۲) / سرمايه گذار (۲) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.