سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی مربی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / بازيگر (۲) / طراح صحنه و لباس (۸) / طراح صحنه (۲) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / طراح دكور (۱) / دستيار صحنه (۳) / دستيار صحنه و لباس  (۳) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گل به خودي (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  نيلم (۱۳۹۷)
  ۲ -  شاخ كرگدن (۱۳۹۶)
  ۳ -  اشنوگل (۱۳۹۵)
  ۴ -  جشن تولد (۱۳۹۴)
  ۵ -  دموكراسي تو روز روشن (۱۳۸۸)
  ۶ -  نشاني (۱۳۸۶)
  ۷ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)
  ۸ -  پروانه اي در مه (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماه گرفتگي (۱۳۹۵)
  ۲ -  مشت بر پوست (موشو) (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مشت بر پوست (موشو) (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۲ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۳ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.