سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حامد صمدزاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / صدابردار (۳) / دستيار صدابردار (۶) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سياه باز (۱۳۹۹)
  ۲ -  كوپال (۱۳۹۵)
  ۳ -  داره صبح ميشه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گناهكاران (۱۳۹۰)
  ۲ -  يك خانواده محترم (۱۳۹۰)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۶ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.