سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روزبه سجادی حسينی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱۲) / برنامه ريز (۱۳) / دستيار كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۲) / با حضور افتخاري (۱) / صداگذار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   با حضور افتخاري   صداگذار  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سگ بند (۱۳۹۸)
  ۲ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۳ -  مصادره (۱۳۹۶)
  ۴ -  آذر (۱۳۹۵)
  ۵ -  مادري (۱۳۹۵)
  ۶ -  آبجي (۱۳۹۴)
  ۷ -  نفس (۱۳۹۴)
  ۸ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۹ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۱۰ -  گهواره‌اي براي مادر (۱۳۹۱)
  ۱۱ -  همه چي آرومه (۱۳۸۹)
  ۱۲ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   با حضور افتخاري   صداگذار  
 1. برنامه ريز  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۲ -  مصادره (۱۳۹۶)
  ۳ -  آذر (۱۳۹۵)
  ۴ -  مادري (۱۳۹۵)
  ۵ -  آبجي (۱۳۹۴)
  ۶ -  نفس (۱۳۹۴)
  ۷ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۸ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۹ -  دهليز (۱۳۹۱)
  ۱۰ -  گهواره‌اي براي مادر (۱۳۹۱)
  ۱۱ -  همه چي آرومه (۱۳۸۹)
  ۱۲ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۱۳ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   با حضور افتخاري   صداگذار  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   با حضور افتخاري   صداگذار  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ بند (۱۳۹۸)
  ۲ -  تگرگ و آفتاب (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   با حضور افتخاري   صداگذار  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   با حضور افتخاري   صداگذار  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانه امن است (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.