سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سميرا شجاعی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / مسئول دوخت لباس (۲) / دستيار دكور (۱) / جامه دار (۳) / دستيار صحنه و لباس  (۲)



 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو زن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۲ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. جامه دار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۳ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مسئول دوخت لباس   دستيار دكور   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  غزل (۱۳۸۰)
  ۲ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.