سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهوش جزايری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / منشي صحنه (۱) / تهيه كننده (۵) / مدير توليد (۱۰) / مشاور توليد (۱) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   منشي صحنه   تهيه كننده   مدير توليد   مشاور توليد   طراح صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آباداني ها (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   منشي صحنه   تهيه كننده   مدير توليد   مشاور توليد   طراح صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   منشي صحنه   تهيه كننده   مدير توليد   مشاور توليد   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آرايش مرگ (۱۳۷۳)
  ۲ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)
  ۳ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۴ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۵ -  مهاجران (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   منشي صحنه   تهيه كننده   مدير توليد   مشاور توليد   طراح صحنه  
 1. مدير توليد  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۲ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۳ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۴ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۵ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۶ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۷ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۸ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۹ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  مهاجران (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   منشي صحنه   تهيه كننده   مدير توليد   مشاور توليد   طراح صحنه  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   منشي صحنه   تهيه كننده   مدير توليد   مشاور توليد   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.