سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم رضايی ميلانی

نام اصلي: مريم ميلاني
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۳) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / سرمايه گذار (۱) / فيلمبردار پشت صحنه  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو زن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۲ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۳ -  افسانه آه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۲ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.