سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد شيرازی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سلام تهران (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  خون مردگي (۱۳۹۶)
  ۲ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۳ -  سامان (۱۳۶۴)
  ۴ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.