سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين مهری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / بازيگر (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جاده باريك (۱۳۹۵)
  ۲ -  معراجي ها (۱۳۹۲)
  ۳ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۴ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.