سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز شعيبی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۴) / دستيار منشي صحنه (۱) / طرح اوليه داستان از (۲) / بازيگر (۱۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بدون قرار قبلي (۱۴۰۰)
  ۲ -  روز بلوا (۱۳۹۸)
  ۳ -  داركوب (۱۳۹۶)
  ۴ -  سيانور (۱۳۹۴)
  ۵ -  دهليز (۱۳۹۱)
  ۶ -  باغ آلوچه (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۳ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حيران (۱۳۸۷)
  ۲ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۳ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حيران (۱۳۸۷)
  ۲ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۳ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۴ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  داركوب (۱۳۹۶)
  ۲ -  دهليز (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هناس (۱۴۰۰)
  ۲ -  مغز استخوان (۱۳۹۸)
  ۳ -  ميهمان داريم (۱۳۹۲)
  ۴ -  فرزند خوانده (۱۳۹۰)
  ۵ -  گزارش يك جشن (۱۳۸۹)
  ۶ -  طلا و مس (۱۳۸۷)
  ۷ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۸ -  گفتگو با سايه ها (۱۳۸۴)
  ۹ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  پسران مهتاب (ارتشي در تاريكي) (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.