سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا رسولی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به خاطر خواهرم (۱۳۸۶)
  ۲ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۳ -  يك روز، يك زندگي، يك مرد (۱۳۸۲)
  ۴ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.