سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجتبی برهانی زاده

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۲) / صدابردار (۴) / صدابردار صحنه (۲) / دستيار صدابردار  (۳) فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   صدابردار صحنه   دستيار صدابردار  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ورود زنده ها ممنوع (۱۳۸۸)
  ۲ -  طاووس هاي بي پر (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   صدابردار صحنه   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  ورود زنده ها ممنوع (۱۳۸۸)
  ۳ -  طاووس هاي بي پر (۱۳۸۷)
  ۴ -  خانه اي در شن (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   صدابردار صحنه   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   صدابردار صحنه   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۲ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۳ -  سياوش (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.