سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدحسين لطيفی

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم اسفند ماه سال 1341
تهران

 زندگينامه  

محمدحسين لطيفي متولد 1341 تهران است. وي فعاليت هنري خود با نقاشي و مجسمه سازي و به دنبال آن نقاشي متحرك شروع كرد و وارد عرصه فيلمسازي شد. او در بدو راه اندازي سينماي تجربي و نيمه حرفه اي توسط محسن مسعودشاهي از اعضاء فعال آن مركز بود و در كنار ساير فعاليت هايش در چند مورد مشاوره كارگردان را نيز به عهده داشته است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۳) / نويسنده (۲) / طرح اوليه بر اساس (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۴) / مجري طرح (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح هنري (۲) / طراح صحنه (۲) / طراح لباس (۱) / طراح چهره پردازي (۳) / چهره پرداز (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  غريب (۱۴۰۱)
  ۲ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)
  ۳ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۴ -  پاريس تا پاريس (۱۳۸۹)
  ۵ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)
  ۶ -  روز سوم (۱۳۸۵)
  ۷ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۸ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۹ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرباز كوچك (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چاقي (۱۳۹۳)
  ۲ -  قتل آنلاين (۱۳۸۴)
  ۳ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۲ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طرح اوليه بر اساس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلداده (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)
  ۲ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۳ -  چهارشنبه 19 ارديبهشت (۱۳۹۳)
  ۴ -  ناخواسته (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ناخواسته (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۲ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۲ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح چهره پردازي  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.