سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس نعمتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه توليد (۱) / طراح صحنه (۱) / دستيار صحنه (۱) / تداركات (۱) / خدمات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   طراح صحنه   دستيار صحنه   تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۲ -  راز كوكب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   طراح صحنه   دستيار صحنه   تداركات   خدمات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   طراح صحنه   دستيار صحنه   تداركات   خدمات  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دندان مار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   طراح صحنه   دستيار صحنه   تداركات   خدمات  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بانو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   طراح صحنه   دستيار صحنه   تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سايه خيال (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   طراح صحنه   دستيار صحنه   تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۲ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۳ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۴ -  ديدار (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.