سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدحسن واحدی

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو  (۹) فيلم شناسی :   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۲ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۳ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۴ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۵ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۶ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۷ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)
  ۸ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۹ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.