سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهرداد متولی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۴) / بازيگر (۲) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)
  ۲ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۳ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۲ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۳ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۴ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ثبت با سند برابر است (۱۳۹۵)
  ۲ -  زندگي جاي ديگريست (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.