سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا اكبری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۳) / مشاور كارگردان (۱) / بازيگر (۳) / جلوه هاي ويژه رايانه اي (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   جلوه هاي ويژه رايانه اي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باز باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   جلوه هاي ويژه رايانه اي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۲ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)
  ۳ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   جلوه هاي ويژه رايانه اي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باز باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   جلوه هاي ويژه رايانه اي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۲ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   جلوه هاي ويژه رايانه اي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه رايانه اي  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  کاپيتان (۱۴۰۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   جلوه هاي ويژه رايانه اي   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ژاني گه‌ل (۱۳۸۵)
  ۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.