سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود معدنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۳) / پشتيباني توليد (۱) / مدير تداركات (۴) / دستيار تداركات (۱) / ناظر نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روز بلوا (۱۳۹۸)
  ۲ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)
  ۳ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  موش (۱۳۸۷)
  ۳ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)
  ۴ -  گيلانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. ناظر نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.