سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اكبر عبدالغنی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / سرمايه گذار (۱) / نماينده تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متهم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده  
 1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.