سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا درويشی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱۷) / انتخاب موزيك  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك  
 1. آهنگساز  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باد و مه (۱۳۸۹)
  ۲ -  پريناز (۱۳۸۹)
  ۳ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۴ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۵ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۶ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۷ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۸ -  شهر آشوب (۱۳۸۴)
  ۹ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  دو فرشته (۱۳۸۱)
  ۱۳ -  بماني (۱۳۸۰)
  ۱۴ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  كيسه برنج (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.