سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر مشكينی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۳) / بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / مدير صحنه (۳) / صداگذار (۱) / دستيار صدابردار (۴) / دستيار صداگذاري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۲ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۳ -  سيب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۲ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۳ -  پنهان (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. مدير صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۲ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۳ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۲ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۴ -  سيب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   صداگذار   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.