سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميثم مخملباف

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / عكس (۴) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / تدوين (۲) / دستيار تدوين  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. عكس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۲ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۳ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۴ -  سيب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۲ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۲ -  سيب (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.