سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  تاريخ و محل تولد


نام مستعار :

 زندگينامه  

توضيح

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴۵) / با حضور افتخاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري  
 1. بازيگر  : (۴۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ايده اصلي (۱۳۹۷)
  ۲ -  سوء تفاهم (۱۳۹۶)
  ۳ -  اسرافيل (۱۳۹۵)
  ۴ -  زير سقف دودي (۱۳۹۵)
  ۵ -  باديگارد (۱۳۹۴)
  ۶ -  دختر (۱۳۹۴)
  ۷ -  گيتا (۱۳۹۴)
  ۸ -  ماهي سياه كوچولو (۱۳۹۳)
  ۹ -  چ (۱۳۹۲)
  ۱۰ -  شيار 143 (۱۳۹۲)
  ۱۱ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۱۲ -  رژيم طلايي (۱۳۹۱)
  ۱۳ -  هيس! دخترها فرياد نمي زنند (۱۳۹۱)
  ۱۴ -  خرس (۱۳۹۰)
  ۱۵ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۱۶ -  جدايي نادر از سيمين (۱۳۸۹)
  ۱۷ -  گزارش يك جشن (۱۳۸۹)
  ۱۸ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۱۹ -  كيفر (۱۳۸۸)
  ۲۰ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)
  ۲۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲۲ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۲۳ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۲۴ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۲۵ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)
  ۲۶ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۲۷ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۲۸ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲۹ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)
  ۳۰ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۳۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۳۲ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۳۳ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۳۴ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۳۵ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۳۶ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۳۷ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۳۸ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۳۹ -  واكنش پنجم (۱۳۸۱)
  ۴۰ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۴۱ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۴۲ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۴۳ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۴۴ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۴۵ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.