سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد مشايخی

 

فيلم شناسی :   دستيار صحنه (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۳) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۲ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۳ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.