سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين لطفی پور

 

فيلم شناسی :   خدمات صحنه (۱) / تداركات (۴) / دستيار تداركات  (۵) فيلم شناسی :   خدمات صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. خدمات صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملاقات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   خدمات صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۳ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)
  ۴ -  قرق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   خدمات صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۴ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۵ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.