سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی انباردار

  تاريخ و محل تولد
بيست و هشتم تير ماه سال 1353
تهران

 زندگينامه  

هادي انباردار متولد 1353 تهران. از جمله فعاليت هاي سينمايي، ويدئويي وي فيلم انفجار در اطاق عمل، بر بال فرشتگان، ويرانگر، رفقاي خوب، سرگذشت من،‌ خانه اي در شن، پرنده باز كوچك، مقبره نحس، مدير اجرايي فيلم دلخون، عروس حلبچه، همه ايراني هستيم، هفت گذر، سه دونگ / سه دونگ، قصه هاي شب، در سمت گروه توليد، بازيگر، مجري طرح و... بوده است.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۸) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۳) / گروه توليد (۸) / مدير توليد (۷) / تداركات نظامي (۱) / با تشكر از (۱) / مشاور نظامي  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۲ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۳ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۴ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۵ -  ويرانگر (۱۳۷۴)
  ۶ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۷ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۸ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماه گرفتگي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۸۹)
  ۲ -  حركت اول (۱۳۸۷)
  ۳ -  خانه اي در شن (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. گروه توليد  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مصائب دوشيزه (۱۳۸۵)
  ۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۳ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۴ -  ويرانگر (۱۳۷۴)
  ۵ -  منطقه ممنوعه (۱۳۷۳)
  ۶ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۷ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۸ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مدير توليد  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۸۹)
  ۲ -  حركت اول (۱۳۸۷)
  ۳ -  بوتيك (۱۳۸۲)
  ۴ -  خانه اي در شن (۱۳۸۲)
  ۵ -  پرنده باز كوچك (۱۳۸۰)
  ۶ -  آقاي رئيس جمهور (۱۳۷۹)
  ۷ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دشمن (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲ -  منطقه ممنوعه (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.