سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شعبانعلی اسلامی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۸) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۵) / مشاور توليد  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مشاور توليد  
 1. تهيه كننده  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲ -  ويرانگر (۱۳۷۴)
  ۳ -  سربلند (۱۳۷۳)
  ۴ -  مرضيه (۱۳۷۳)
  ۵ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۶ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۷ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۸ -  جستجوگر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مشاور توليد  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲ -  دشمن (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مشاور توليد  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۲ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۳ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۵ -  شكوه زندگي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مشاور توليد  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.