سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم شهبازی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / مدير فيلمبرداري (۴) / فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قتل آنلاين (۱۳۸۴)
  ۲ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)
  ۳ -  از كنار هم مي گذريم (۱۳۷۹)
  ۴ -  پر پرواز (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دايان باخ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۲ -  فاني (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.