سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پروانه اندك رنج

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱۵) / پشتيباني توليد (۳) / امور اداري  (۵) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   پشتيباني توليد   امور اداري  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۲ -  حركت اول (۱۳۸۷)
  ۳ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۴ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۵ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۶ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۷ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۸ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۹ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۱۵ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   پشتيباني توليد   امور اداري  
 1. پشتيباني توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)
  ۲ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   پشتيباني توليد   امور اداري  
 1. امور اداري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۳ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۴ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۵ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.